Företagsinformation Verksamhetsområden Nyheter
Ägare Kontaktinformation

PentaCon

PentaCon är ett personalägt konsultföretag i bygg- och anläggningsbranschen. Vi startade vår verksamhet i december 1997 och har vårt säte på Gotland.

 

PentaCon har fem huvudinriktningar inom företaget;

  1. Kart- och Mätteknik

  2. Mark- och Anläggningsteknik

  3. Byggnadskonstruktion

  4. Fukt- och Husskadeutredningar

  5. Geoteknik och Miljötekniska Markundersökningar

Kunder

Våra beställare återfinns både inom kommun, statlig sektor och bland privata bolag.

Vi har ramavtal med bl.a. Vägverket, Fortikfikationsverket och SPIMFAB. Återkommande beställare bland byggbolagen på Gotland är bl.a. Peab, Arriba, Wisab och Skanska.

 

Vår Kompetens

Vi har ett stort kontaktnät med samarbetspartners och specialister. Detta gör att vi kan ta totalansvaret för uppdragen inom våra verksamhetsområden.

 

Kvalitets- och Miljöarbete

Vi har sedan starten ett företagssystem som ansluter till kvalitetssystemet ISO 9001 och ISO 14001.

 

Datorstöd

Samtliga medarbetare på PentaCon har arbetat med AutoCAD sedan början av 1990-talet.

 

© PentaCon 2010 - Senast uppdaterad 30 jun 2011